Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (AORCA)

Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (AORCA) este un contract încheiat între posesorul unui

automobil, persoana fizică sau juridică, și o companie de asigurări, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor

părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui

accident rutier. Spre deosebire de RCA, asigurarea CASCO este o asigurare facultativa și acoperă pagubele pe

care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița RCA este valabila numai pe teritoriul Moldovei, în afara

hotarelor fiind valabila polița Carte Verde

Asigurarea RCA nu se adresează titularului sau, ci doar terțelor persoane care au fost păgubite din vina

acestuia. Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o

poliță de tip CASCO.

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

*Autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;

*Prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;

*Prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare – document care atestă

dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

5

Asigurarea începe să își facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data și achitată

prima de asigurare. Asigurarea RCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general

impusa prin lege în R. Moldova. Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau

supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitati

încheierea unei polițe RCA. Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu dețin o poliță „Carte

Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare AORCA.