La procurarea poliţei de asigurare Carte Verde

Livrare Gratuită pe raza mun. Chișinău

Ești grăbit și vrei să fii sunat?

Lasă numărul de telefon și te contactăm imediat!
 

Noi iți reamintim

Spune cînd îți expiră asigurarea și noi te anunțăm din timp

Ultimele noutăți

Produse și Servicii

AORCA

     Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (AORCA) este un contract încheiat între posesorul unui
automobil, persoana fizică sau juridică, și o companie de asigurări, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație. Cu alte cuvinte, asigurarea AORCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier. Spre deosebire de AORCA, asigurarea CASCO este o asigurare facultativa și acoperă pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița AORCA este valabila numai pe teritoriul Moldovei, în afara hotarelor fiind valabilă polița Carte Verde. Asigurarea AORCA nu se adresează titularului său, ci doar terțelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia. Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o poliță de tip CASCO.

Pentru a încheia o polița de asigurare AORCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

*Autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;

*Prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;

*Prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de înmatriculare – document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

     Asigurarea începe să își facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data și achitată
prima de asigurare. Asigurarea AORCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusă prin lege în Republica Moldova. Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitați încheierea unei polițe AORCA. Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu dețin o poliță „Carte Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare AORCA.

DESPĂGUBIRILE DE ASIGURARE

Pagubele care se repară de către asigurător

(1) Asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul, precum şi în cazul în care, la data accidentului:

a) utilizatorul nu este inclus în contractul de asigurare încheiat între posesor şi asigurător;

b) utilizatorul sau asiguratul nu posedă permis de conducere de categoria respectivă;

c) utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaţiile tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.

(2) În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

(3) Membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sînt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rîndul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.

(4) La avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cu excepţia celor specificate la art.16, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

(5) Paguba provocată în accident rutier de o remorcă va fi acoperită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului de autovehicul doar dacă remorca:

a) este tractată de acest autovehicul; ori

b) s-a separat de autovehicul şi a continuat să se deplaseze.

(6) Pagubele provocate de remorcă vor fi acoperite de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului ei dacă remorca:

a) nu este tractată de autovehicul; sau

b) este separată de autovehicul şi staţionează.

(7) Prevederea de la alin.(5) se aplică şi în cazul în care autovehiculul este tractat în scopul transportării lui.

Pagubele care nu se repară de asigurător

(1) Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;

b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;

d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;

h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;

i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;

j) prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor;

k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;

l) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

(2) Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin.(1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

CARTE VERDE

     Asigurarea de Răspundere Civilă Auto Externă (CARTE VERDE) acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier în afara granițelor Republicii Moldova. Astfel, dacă sunteți vinovat de producerea unui accident de circulație în străinătate, cei prejudiciați vor fi despăgubiți prin polița dumneavoastră Carte Verde. În același timp, dacă, pe teritoriul RM, sunteți accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre, veți fi despăgubit prin polița Carte Verde a respectivului șofer/autovehicul. Perioada de asigurare poate fi de la 15 zile pînă la 1 an. 

Pentru a încheia o polița de asigurare Carte Verde trebuie îndeplinite următoarele condiții:

*Autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;

*Prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare.

*Asigurarea intră în vigoare doar dacă a fost eliberată și achitată prima de asigurare.

Zonele de acoperire Carte Verde:

  • Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus.
  • Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia.
  • Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franta, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elvetia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (BIH) Bosnia si Hertegovina, (HR) Croatia, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Moldova, (MK) Macedonia, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.

CASCO

Asigurarea facultative a Autovehiculelor (CASCO) protejează interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de posedarea, utilizarea şi administrarea mijloacelor de transport în cazul daunelor produse ca urmare a survenirii riscurilor asigurate.

Riscuri asigurate:

*DAUNĂ - prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului şi a echipamentului suplimentar;

*FURT - furtul, jaful, tîlhăria, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia;

*ACCIDENT - cauzarea leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto/pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier;

*AUTOCASCO - pachetul complet de riscuri, compus din grupurile de risc DAUNĂ şi FURT, care poate înclude suplimentar riscul ACCIDENT.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Asigurarea Medicală Peste Hotare

     Asigurarea Medicală Peste Hotare acoperă interesele patrimoniale legate de cheltuielile apărute în perioada aflării Asiguratului pe teritoriul unui stat străin în legătură cu necesitatea de a obține asistență medicală, în urma unei boli acute subite, a leziunilor corporale sau a morții subite în urma unui accident. Pot fi asigurate persoane cu vîrsta cuprinsă între 1 lună și 100 de ani. 

     Multe persoane aleg să îşi petreacă vacanţele în afara ţării, aspect care aduce pe de o parte posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod plăcut şi inedit, dar în acelaşi timp implică şi numeroase riscuri în ceea ce priveşte starea de sănătate. Pentru acest aspect există asigurarea medicală în străinătate, cu ajutorul căreia poţi beneficia de servicii medicale de urgenţă în valoare de la 5 000 la 60 000 de EURO/USD, pentru care vei plati un preţ simbolic. Multe persoane se pot baza pe faptul că nu vor plăti nimic atunci cînd vor ajunge în altă ţară şi că nu se vor îmbolnăvi. Nu ai însă nici un fel de garanţie în momentul în care ajungi acolo ca vei rămîne sănătos. Pot aparea situaţii imprevizibile, precum o durere bruscă de dinţi sau o fractură sau o simplă răceală, care poate avea cosecinţe grave asupra sănătăţi tale. În asemenea cazuri, pacientul, daca nu are o asigurare medicala în străinătate încheiată, va trebui sa pl ătească integral costurile medicale, care pot fi de pînă la 100 de ori mai scumpe decat o poliţa care ar fi acoperit gratuit toate aceste intervenţii. 

    O asigurare medicala în străinătate acopera: diagnosticarea medicală (pentru medicină conventională, nu cea homeopată sau alternativă), tratamentul medical ambulatoriu, medicamentele şi materialele auxiliare care se afla pe o prescripţie medicală, transportul de urgenta cu ambulanţa al asiguratului, repatrierea medicală, intervenţiile dentare doar pentru situatii de urgenta, de cele mai multe ori în limita unei sume, cheltuieli impuse de intreruperea calatoriei în strainatate, în caz de deces, boală gravă, naştere prematură, cheltuieli pentru transportul cu avionul al unei rude pentru a vizita asiguratul care este spitalizat.

Prima de asigurare se calculează în dependență de:

  • destinație;
  • suma asigurată;
  • perioada aflării peste hotare;
  • vîrsta asiguratului;
  • nivelul de acoperire;
  • compania de asigurări.

Asigurarea de Accidente

     Asigurarea de Accidente apără interesele patrimoniale ale Asiguratului şi apropiaţilor săi în cazul situaţiilor neprevăzute legate de sănătate, în special atunci când este vorba de traume, intervenţii medicale sau pierderea capacităţii de muncă. Pot fi asigurate persoane cu vîrsta cuprinsă între 5 și 75 de ani.

Putem considera accidente următoarele evenimente:

*Explozie, arsură, degerare, înec, impact al curentului electric, lovitură a fulgerului, insolaţie;

*Agresiunea terţelor persoane sau animalelor (inclusiv muşcăturile de insecte, şerpi veninoşi sau alte animale);

*Căderea oricărui obiect peste Asigurat sau căderea Asiguratului în sine; asfixie subită;

*Intoxicarea accidentală acută cu plante otrăvitoare, substanţe chimice (industriale sau de uz casnic), produse alimentare alterate (cu excepţia toxico-infecţiei alimentare, salmonelozei, dizenteriei, holerei), cu medicamente; accident rutier;

*Accidente determinate de funcţionarea utilajelor, instalaţiilor, mecanismelor, uneltelor de producţie şi altor instrumente de diferite tipuri;

*Acţiunea armelor.

TOP